Chủ đề nóng

thủ đô xây dựng NTM

  • Thủ đô “đột phá” bằng mô hình  nông thôn mới kiểu mẫu

    Thủ đô “đột phá” bằng mô hình nông thôn mới kiểu mẫu

    Các huyện Đan Phượng, Đông Anh, Hoài Đức và Thanh Trì đang dẫn đầu TP.Hà Nội trong thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM) với 100% xã đã đạt chuẩn. Tới đây, Hà Nội tiếp tục chỉ đạo các địa phương này nâng cao các tiêu chí đã đạt được, đồng thời chủ động xây dựng mô hình NTM kiểu mẫu và lồng ghép với phong trào toàn dân chung sức xây dựng NTM.