Chủ đề nóng

thu nhập cao hơn độc canh cà phê

  • Trồng xen canh "4 trong 1", thu nhập cao hơn hẳn độc canh cà phê

    Trồng xen canh "4 trong 1", thu nhập cao hơn hẳn độc canh cà phê

    Từ bỏ việc độc canh cây cà phê, giờ đây, trên cùng diện tích canh tác, ông Đoàn Văn Điểu (tên thường gọi Huỳnh Điểu) ở thôn 14, xã Hòa Ninh, huyện Di Linh (Lâm Đồng) áp dụng mô hình xen canh "4 trong 1" cho thu nhập trên dưới 2 tỷ đồng/năm.