Chủ đề nóng

thương mại hóa nông nghiệp

  • Đi "du học" về, muốn thêm cánh thêm chân cho trái cây, tôm cá...

    Đi "du học" về, muốn thêm cánh thêm chân cho trái cây, tôm cá...

    Những ông chủ nhiệm của hơn 30 hợp tác xã (HTX) sành sỏi và tự tin, được tỉnh Đồng Tháp tổ chức cho đi “du học” về cách làm ăn buôn bán của thị trường Sài Gòn. Tôi và họ cùng bàn về đề tài: “Làm sao gia tăng giá trị cho sản phẩm của HTX nông nghiệp Đồng Tháp?”.