Chủ đề nóng

trả hồ sơ linh nựng

  • Lý do gì tòa trả hồ sơ điều tra bổ sung vụ Nguyễn Hữu Linh dâm ô?

    Lý do gì tòa trả hồ sơ điều tra bổ sung vụ Nguyễn Hữu Linh dâm ô?

    Bàn tay trái của bị cáo Nguyễn Hữu Linh có chạm vào phần cơ thể phía trước của cháu bé hay không, bị cáo Linh không nhận tội Dâm ô, camera chung cư cần phải giám định lại… là những lý do HĐXX quyết định trả hồ sơ và yêu cầu điều tra bổ sung vụ Nguyễn Hữu Linh dâm ô.