Chủ đề nóng

trai đẹp nấu dầu sả

  • Trai đẹp bỏ về quê cùng chị em nấu dầu sả trên vùng đất lửa

    Trai đẹp bỏ về quê cùng chị em nấu dầu sả trên vùng đất lửa

    Tốt nghiệp kỹ sư xây dựng, rồi làm việc ở Viện Nghiên cứu và phát triển ngành nghề nông thôn, nhưng niềm đam mê nông nghiệp đã thúc đẩy "trai đẹp" 9X Lê Huệ, tỉnh Quảng Trị từ bỏ tất cả, về quê trồng cây, tổ chức chưng cất tinh dầu xả và trở thành “chuyên gia” tinh dầu.