Chủ đề nóng

Triệu Quốc Đạt

  • Chuyện ly kỳ sắc phong bà Triệu Thị Trinh trôi vào tận Trà Vinh

    Chuyện ly kỳ sắc phong bà Triệu Thị Trinh trôi vào tận Trà Vinh

    Lầu Bà Cố Hỷ (Trà Vinh) thờ bà Triệu Thị Trinh, truyền thuyết dân gian nói rằng: Xưa kia có 2 sắc phong cho hai anh em bà Triệu (Triệu Thị Trinh và Triệu Quốc Đạt) bị trận bão lớn từ Bắc trôi dạt vào nơi đây, nhân dân đưa 2 sắc ra biển nhưng vẫn lại trôi tấp trở vào, nghĩ sắc chọn nơi đây để ngự và làm