Chủ đề nóng

trồng gừng hàng hóa

  • Bắc Kạn: Hỗ trợ nông dân trồng gừng hàng hóa

    Bắc Kạn: Hỗ trợ nông dân trồng gừng hàng hóa

    Thực hiện chủ trương của Tỉnh ủy Bắc Kạn, Hội ND tỉnh này đã nhận giúp đỡ, hỗ trợ xã Tân Sơn, huyện Chợ Mới thực hiện một số tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới như bảo vệ môi trường; hình thành mô hình kinh tế tập thể hoạt động có hiệu quả…