Chủ đề nóng

trồng khoai lang trên đất giồng

  • Dỡ bán có hơn nửa ha khoai lang đất giồng, lãi ròng 100 triệu

    Dỡ bán có hơn nửa ha khoai lang đất giồng, lãi ròng 100 triệu

    Gia đình anh Huỳnh Văn Bé, ấp Tân Phong, xã Tân Lý Tây, huyện Châu Thành (Tiền Giang) vừa thu hoạch được 15 tấn khoai lang trồng trên đất giồng với diện tích 0,6 ha . Mặc dù thu hoạch sớm hơn 15 ngày, sản lượng thấp, nhưng sau khi trừ chi phí, gia đình anh lãi 100 triệu đồng.