Chủ đề nóng

trồng nho rừng ở Tây Ninh

  • Lão nông “khùng” chặt cả rừng cao su chỉ để trồng nho…dại

    Lão nông “khùng” chặt cả rừng cao su chỉ để trồng nho…dại

    Ngày quyết lòng chặt bỏ 8 công cao su trưởng thành để trồng nho dại, ông bấm bụng gạt nước mắt. Giờ nâng thành quả trên tay là những chùm nho mọng chín tím rịm, mắt ông lại nhậng nhậng nước. Bao nỗi đắng, chát, ngọt, nồng của sức lao động, sáng tạo đã quyện thấm trong chén rượu vang nho ông cầm trên tay.