Chủ đề nóng

Trồng sắn gắn với bảo vệ rừng

  • Trồng sắn gắn với bảo vệ rừng

    Trồng sắn gắn với bảo vệ rừng

    Tại buổi tọa đàm“Phát triển sắn và bảo vệ rừng ở Việt Nam: Thực trạng và ý nghĩa về chính sách” vừa tổ chức mới đây ở Hà Nội, các đại biểu cho biết diện tích trồng sắn đã tăng đáng kể, trong đó chủ yếu là lấy từ đất đồi, rừng.