Chủ đề nóng

trừ sâu sinh học

  • Cây trồng "nghiện" thuốc, phân bón, nguy hiểm khó lường

    Cây trồng "nghiện" thuốc, phân bón, nguy hiểm khó lường

    Tình trạng lạm dụng thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) đến mức báo động dẫn đến hiện tượng "nghiện" thuốc; có quá nhiều loại thuốc đang lưu hành trên thị trường, trong đó có nhiều loại độc hại đã thúc đẩy Cục Bảo vệ thực vật (Bộ NNPTNT) ra quyết định tiếp tục loại bỏ các hoạt chất độc hại ra khỏi danh mục.
  • Dùng vịt thay thuốc trừ sâu, lúa tốt bời bời lại không độc hại

    Dùng vịt thay thuốc trừ sâu, lúa tốt bời bời lại không độc hại

    Kỹ thuật trồng lúa xưa kia đã được khôi phục lại nhằm hạn chế việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật. Những người nông dân Nhật Bản và Pháp đã tiến hành sử dụng những chú vịt thay thế thuốc BVTV của ông cha xưa kia.