Chủ đề nóng

TTC AgriS

  • Chiến lược mới của “nữ hoàng mía đường” Huỳnh Bích Ngọc
    Thay đổi nhận diện thương hiệu, chuyển đổi mô hình kinh doanh từ sản xuất nông nghiệp thuần túy sang mô hình nông nghiệp thông minh, toàn diện, Thành Thành Công - Biên Hòa đã có những kết quả đầu tiên.
  • TTC AgriS đồng hành cùng nông dân phát triển bền vững vùng nguyên liệu
    Với định hướng chiến lược phát triển bền vững cùng nông dân Việt Nam, trong niên độ 2022/23, CTCP Thành Thành Công - Biên Hòa (TTC AgriS, HOSE: SBT) đã chủ động tìm hướng đi mới nhằm củng cố và phát triển chuỗi liên kết trong sản xuất mía đường, đặc biệt trong điều kiện cạnh tranh cây trồng ngày càng gia tăng tại các địa phương.