Chủ đề nóng

TTTD

  • Tăng trưởng tín dụng "chậm" lại trong 9 tháng đầu năm 2019
    Tổng cục Thống kê (TCTK) vừa công bố Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội quý III/2019. Theo đó, tăng trưởng tín dụng của nền kinh tế tăng 8,4%, thấp hơn khá nhiều so với con số cùng kỳ năm 2018 là 9,52% tính đến ngày 20/9. Cùng với đó, tăng trưởng huy động đạt 8,68%.
  • Đến 20/9, tăng trưởng tín dụng mới đạt 8,4%
    Tổng cục Thống kê (TCTK) vừa công bố Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội quý III/2019. Theo đó, tăng trưởng tín dụng của nền kinh tế tăng 8,4%, thấp hơn khá nhiều so với con số cùng kỳ năm 2018 là 9,52% tính đến ngày 20/9. Cùng với đó, tăng trưởng huy động đạt 8,68%.
  • Hơn 900 nghìn tỷ đồng nợ xấu đã được hệ thống các TCTD xử lý
    Tính từ năm 2012 đến cuối tháng 6/2019, ước tính toàn hệ thống các TCTD đã xử lý được 937,5 nghìn tỷ đồng nợ xấu, trong đó riêng trong năm 2018, đã xử lý được 163,14 nghìn tỷ đồng nợ xấu. Tỷ lệ nợ xấu nội bảng ước đến cuối tháng 6/2019 là 1,91%.