Chủ đề nóng

tư nhân tham gia ngân hàng

  • Chuyên gia quốc tế lo ngại ngân sách Việt Nam

    Chuyên gia quốc tế lo ngại ngân sách Việt Nam

    Ngân sách tiếp tục là vấn đề được giới chuyên gia quốc tế đặt nhiều lo ngại. Cân đối lớn này đã thâm hụt trung bình khoảng 6,5% GDP từ năm 2012, khiến nợ công và nợ do Chính phủ bảo lãnh tăng mạnh, ước tính khoảng 62% của GDP trong năm 2016.