Chủ đề nóng

tụ tập khiếu kiện

  • Không để cựu chiến binh bị lôi kéo, tụ tập biểu tình trái phép

    Không để cựu chiến binh bị lôi kéo, tụ tập biểu tình trái phép

    Theo Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, các cựu chiến binh tiếp tục nêu cao tinh thần cảnh giác, chủ động ngăn chặn, đấu tranh với những quan điểm sai trái, phản động và âm mưu diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch, chủ động phòng, chống các biểu hiện “tự diễn biến, tự chuyển hóa” trong cựu chiến binh.