Chủ đề nóng

tư vấn trồng rau

  • 1001 cách làm ăn: Trồng rau ngót

    1001 cách làm ăn: Trồng rau ngót

    Rau ngót không kén đất, chỗ nào cũng trồng được. Ta trồng rau ngót bằng thân, chọn những đoạn thân ở cây khỏe mạnh, không bị sâu bệnh và chặt thành từng đoạn 20-25cm. Cắm các đoạn thân đó vào các rãnh đã chuẩn bị sẵn - rộng 20-25cm và sâu 10-15cm...