Chủ đề nóng

UberBlack

  • Ồ ạt tuyển dụng, Uber hứa "bao luật"

    Ồ ạt tuyển dụng, Uber hứa "bao luật"

    Tại Hà Nội, Uber đang liên tục tổ chức nhiều hội nghị dành cho lái xe mới. Tuyển dụng rầm rộ, khiến Uber “quên” cả những quy định mà chính hãng này đặt ra.