Chủ đề nóng

vì một Việt Nam khỏe mạnh

  • Bộ Y tế ra mắt vũ điệu 5K đẩy lùi dịch bệnh Covid-19

    Bộ Y tế ra mắt vũ điệu 5K đẩy lùi dịch bệnh Covid-19

    Tiếp nối sự lan tỏa của Vũ điệu rửa tay Ghen Cô Vy khuyến cáo người dân phòng, chống dịch bệnh Covid-19, Bộ Y tế đã phối hợp cùng Quỹ Unilever Việt Nam thực hiện “Vũ điệu 5K”, kêu gọi người dân nghiêm túc tuân thủ và chấp hành các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 để cùng nhau bảo vệ sức khỏe vì một Việt Nam khỏe mạnh.