Chủ đề nóng

việc xây dựng NTM ở Nghệ An

  • Nghệ An: Nông dân góp 5 triệu ngày công, 5.500 tỷ xây dựng NTM

    Nghệ An: Nông dân góp 5 triệu ngày công, 5.500 tỷ xây dựng NTM

    "Xây dựng nông thôn mới (NTM) có điểm khởi đầu, không có điểm kết thúc và là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, trong đó nông dân là chủ thể, là nòng cốt...Do đó, các cấp Hội cần phát huy tối đa vai trò của mình trong xây dựng NTM, nâng cao chất lượng các tiêu chí một cách bền vững....".