Chủ đề nóng

việt nam vào tpp

  • Các mặt hàng nông sản xuất khẩu được lợi khi tham gia TPP

    Các mặt hàng nông sản xuất khẩu được lợi khi tham gia TPP

    Theo Viện Chính sách và chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn, trong số 6 mặt hàng nông sản chính của Việt Nam, ngoại trừ chăn nuôi, 5 mặt hàng còn lại đều có cơ hội lớn khi xuất khẩu vào các nước đối tác tham gia TPP.
  • Sản phẩm dệt may, sữa sẽ bỏ thuế ngay khi TPP có hiệu lực

    Sản phẩm dệt may, sữa sẽ bỏ thuế ngay khi TPP có hiệu lực

    Việt Nam cam kết một biểu thuế chung cho tất cả các nước TPP, trong đó trên 65% số dòng thuế sẽ được xoá bỏ thuế nhập khẩu ngay khi Hiệp định có hiệu lực và gần 98% số dòng thuế sau 10 năm; các mặt hàng còn lại có lộ trình trên 10 năm hoặc áp dụng hạn ngạch thuế quan (TRQ).