Chủ đề nóng

viwasupco bị truy cứu trách nhiệm hình sự

  • Viwasupco có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự với 3 tội danh

    Viwasupco có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự với 3 tội danh

    Để hàng vạn người dân phải sử dụng nước sông Đà nhiễm dầu thải, theo luật sư Nguyễn Hồng Thái, việc xem xét truy cứu trách nhiệm hình sự với Viwasupco của ông chủ 8x Nguyễn Văn Tuấn và các cá nhân liên quan là rất cần thiết. Theo Bộ Luật Hình sự năm 2015, Viwasupco có thể bị truy tố về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng và lừa dối khách hàng.