Chủ đề nóng

Vũ Đình Hòe

  • Tiếp nhận nhiều hiện vật quý về Hồ Chí Minh

    Tiếp nhận nhiều hiện vật quý về Hồ Chí Minh

    Bảo tàng Hồ Chí Minh mới đây đã tiếp nhận gần 40 hiện vật gốc, tài liệu và ảnh liên quan đến Chủ tịch Hồ Chí Minh do các tổ chức, cá nhân tặng.
  • Tổ chức trọng thể lễ viếng GS Vũ Đình Hòe

    Tổ chức trọng thể lễ viếng GS Vũ Đình Hòe

    (Dân Việt) - Sáng 10-2, lễ viếng GS Vũ Đình Hòe - cán bộ tiền khởi nghĩa, nguyên đại biểu Quốc hội khóa I, nguyên Bộ trưởng Quốc gia Giáo dục (1945-1946), Bộ trưởng Tư pháp (1946-1960), Phó Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam đã được tổ chức trọng thể tại TP. HCM.