Chủ đề nóng

Vua Đinh

  • Bí ẩn về hoàng đế Đinh Tiên Hoàng (Kỳ 2): Cái chết khó lý giải?

    Bí ẩn về hoàng đế Đinh Tiên Hoàng (Kỳ 2): Cái chết khó lý giải?

    Xung quanh cái chết đầy bí ẩn của hai cha con Vua Đinh Tiên Hoàng, chính sử và truyện truyền miệng đều có những lý giải cực kỳ đơn giản. Nhưng đến nay, hầu hết các nhà nghiên cứu đều khẳng định “không thể có một cái chết đơn giản thế đối với một vị vua văn võ toàn tài”. Vậy Vua Đinh vì sao bị sát hại.
  • Kỳ bí cây thị nghìn năm có hai loại quả khác nhau

    Kỳ bí cây thị nghìn năm có hai loại quả khác nhau

    Đến mùa ra hoa kết trái, cây thị khoảng 1.000 năm tuổi ở Phủ Khống, khu danh thắng Tràng An (Ninh Bình) cho ra 2 loại quả khác nhau. Cùng trên một cành cây có cả quả tròn lẫn quả dẹt, đến nay chưa có ai lý giải được điều kỳ bí này.