Chủ đề nóng

xung đột Trung - Nhật

  • Nếu tái chiến Nhật Bản, Trung Quốc trụ được bao lâu?

    Nếu tái chiến Nhật Bản, Trung Quốc trụ được bao lâu?

    Trong quá khứ, những cuộc xung đột Trung – Nhật đa phần kết thúc với phần thắng nghiêng về phía Nhật Bản. Nhưng thời điểm này, khi nền quốc phòng Trung Quốc đã phát triển mạnh mẽ, trong khi Nhật Bản không chú trọng đến lĩnh vực này, liệu có một kịch bản khác?