Chủ đề nóng

ý nghĩa lá cờ đỏ sao vàng

  • Ý nghĩa của lá cờ đỏ sao vàng Việt Nam

    Ý nghĩa của lá cờ đỏ sao vàng Việt Nam

    Lá cờ đỏ sao vàng, là biểu tượng của hồn nước, lòng dân, của tình đoàn kết đời đời bền vững của đại gia đình các dân tộc Việt Nam và là biểu tượng thiêng liêng nhất, thể hiện nhiệt huyết cách mạng, sự hy sinh anh dũng của toàn thể nhân dân Việt Nam.