Chủ đề nóng

15 lỗi vi phạm có thể khiến cán bộ, công chức bị kỷ luật “ngay tức khắc” theo quy định mới nhất

Việt Sáng Thứ bảy, ngày 13/05/2023 06:00 AM (GMT+7)
Aa Aa+
Nghị định 112/2020/NĐ-CP nêu rõ lỗi vi phạm khiến cán bộ công chức bị kỷ luật.
Bình luận 0

Cụ thể, 15 lỗi khiến cán bộ công chức bị kỷ luật bao gồm:

1 là vi phạm quy định về đạo đức, văn hóa giao tiếp của cán bộ, công chức; quy định của pháp luật về thực hiện chức trách, nhiệm vụ của cán bộ, công chức, kỷ luật lao động; nội quy, quy chế của cơ quan, tổ chức, đơn vị.

2 là lợi dụng vị trí công tác nhằm mục đích vụ lợi; có thái độ hách dịch, cửa quyền hoặc gây khó khăn, phiền hà đối với cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân trong thi hành công vụ, xác nhận hoặc cấp giấy tờ pháp lý cho người không đủ điều kiện.

3 là không chấp hành quyết định điều động, phân công công tác của cấp có thẩm quyền; không thực hiện nhiệm vụ được giao mà không có lý do chính đáng, gây mất đoàn kết trong cơ quan, tổ chức, đơn vị.

4 là vi phạm quy định của pháp luật về: phòng, chống tội phạm, phòng, chống tệ nạn xã hội. trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tham nhũng. thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

5 là vi phạm quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước.

6 là vii phạm quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo.

7 là vi phạm quy định về quy chế tập trung dân chủ, quy định về tuyên truyền, phát ngôn, quy định về bảo vệ chính trị nội bộ.

8 là vi phạm quy định của pháp luật về: đầu tư, xây dựng, đất đai, tài nguyên môi trường, tài chính, kế toán, ngân hàng; quản lý, sử dụng tài sản công trong quá trình thực thi công vụ.

9 là vi phạm quy định của pháp luật về: phòng, chống bạo lực gia đình dân số, hôn nhân và gia đình bình đẳng giới; an sinh xã hội quy định khác của pháp luật liên quan đến cán bộ, công chức.

10 là cán bộ, công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý không thực hiện đúng, đầy đủ chức trách, nhiệm vụ quản lý, điều hành theo sự phân công.

11 là người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị để xảy ra hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng trong phạm vi phụ trách mà không có biện pháp ngán chặn.

12 là cán bộ, công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý sử dụng giấy tờ không hợp pháp để được bầu, phê chuẩn, bổ nhiệm vào chức vụ.

13 là công chức sử dụng văn bằng, chứng chỉ, giấy chứng nhận, xác nhận giả hoặc không hợp pháp để được tuyển dụng vào cơ quan, tổ chức, đơn vị.

14 là công chức nghiện ma túy; đối với trường hợp này phải có kết luận của cơ sở y tế hoặc thông báo của cơ quan có thẩm quyền.

15 là cán bộ có hành vi vi phạm theo quy định của Luật Tổ chức Quốc hội, Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân và quy định khác của pháp luật có liên quan.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem