Chủ đề nóng

2.200 tỷ đồng

  • Đà Nẵng đầu tư 2.200 tỷ đồng xây dựng Thành phố thông minh

    Đà Nẵng đầu tư 2.200 tỷ đồng xây dựng Thành phố thông minh

    Thông tin được ông Huỳnh Đức Thơ-Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng cho biết, tại Hội nghị Thượng đỉnh Thành phố thông minh (Smart City Summit) do với Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ CNTT Việt Nam (VINASA) phối hợp UBND thành phố Đà Nẵng tổ chức tại Đà Nẵng ngày 23/10.