Chủ đề nóng

40 năm ngày chiến thắng

  • An Giang từng hỗ trợ cứu sống hơn 400.000 dân Campuchia

    An Giang từng hỗ trợ cứu sống hơn 400.000 dân Campuchia

    Bí thư Tỉnh uỷ An Giang Võ Thị Ánh Xuân cho biết, lực lượng vũ trang của tỉnh đã từng phối hợp cùng với các lực lượng vũ trang có liên quan tổ chức nhiều trận đánh, qua đó cứu sống hơn 400.000 người dân Campuchia khỏi thảm họa diệt chủng Pôn Pốt, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới Tây Nam.