Chủ đề nóng

ABCD

  • Đọc sách cùng bạn: Ả Ban

    Đọc sách cùng bạn: Ả Ban

    Chào bạn, ta gặp lại nhau. Hôm nay tôi mời bạn đọc cuốn tiểu thuyết có nhan đề bằng bốn chữ cái "ABCD" của nhà văn Y Ban. Bài viết đây là bài thay lời tựa của tôi cho cuốn sách đó. Tại sao tôi lại chọn nó để đọc lại cùng bạn thì tôi sẽ nói ở cuối bài.