Chủ đề nóng

ấm đồng

  • Đội thi công từ thiện Tám Bét

    Đội thi công từ thiện Tám Bét

    (Dân Việt) - Ở xã Phú Hữu, huyện An Phú, An Giang khi hộ nào làm hoặc sửa chữa nhà ở, đội thi công từ thiện của ông Tám Bét (Lương Văn Bét) xung phong đến giúp liền...