Bắc Ninh chấn chỉnh việc cán bộ, công chức né tránh, đùn đẩy trách nhiệm, vi phạm kỷ luật thời gian

Khương Lực Thứ năm, ngày 30/11/2023 09:02 AM (GMT+7)
Trước tình trạng đùn đẩy, né tránh trách nhiệm, đặc biệt là vi phạm kỷ luật thời gian hành chính, ngày 29/11/2023, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Ninh ban hành Chỉ thị số 30-CT/TU về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ và văn hóa công sở trong cơ quan của Đảng và hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.
Bình luận 0

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Ninh nhận định, trong những năm qua, việc thực hiện các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước và của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Bắc Ninh về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ và văn hóa công sở đã được cấp uỷ, chính quyền, tổ chức chính trị - xã hội, các cơ quan, đơn vị, địa phương nghiêm túc quán triệt, triển khai thực hiện đạt được nhiều kết quả. 

Bắc Ninh chấn chỉnh việc cán bộ, công chức né tránh, đùn đẩy trách nhiệm, vi phạm kỷ luật thời gian - Ảnh 1.

Một hội nghị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh. Ảnh Baninhtv.vn

Việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, tác phong, lề lối làm việc, ý thức, trách nhiệm thực thi công vụ, chất lượng công tác tham mưu, tiến độ giải quyết công việc, hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành và quản lý Nhà nước, thái độ giao tiếp, ứng xử, phục vụ nhân dân, tổ chức, doanh nghiệp của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đã có chuyển biến tích cực, môi trường làm việc tốt hơn. Những kết quả trên đã góp phần quan trọng, hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Tỉnh ủy Bắc Ninh ra chỉ thị chấn chỉnh cán bộ, công chức né tránh, đùn đẩy trách nhiệm, vi phạm kỷ luật thời gian - Ảnh 1.

Trước tình trạng đùn đẩy, né tránh trách nhiệm, đặc biệt là vi phạm kỷ luật thời gian hành chính, ngày 29/11/2023, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Ninh ban hành Chỉ thị số 30-CT/TU về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ và văn hóa công sở trong cơ quan của Đảng và hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh. Ảnh chụp màn hình

 Tuy nhiên, còn có một số tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức có biểu hiện lơ là, chưa nghiêm túc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ và văn hóa công sở; vẫn còn tình trạng tâm lý sợ trách nhiệm, tránh va chạm, không chịu làm, không dám tham mưu, đề xuất xử lý công việc, không quyết định công việc thuộc thẩm quyền; thậm chí đẩy việc lên cấp trên, sang các cơ quan, đơn vị khác; công tác phối hợp giữa một số cơ quan, đơn vị, địa phương trong giải quyết công việc có lúc, có việc còn thiếu chặt chẽ, hiệu quả chưa cao; thiếu chủ động, quyết liệt dẫn đến việc triển khai, thực hiện chậm tiến độ, chất lượng tham mưu chưa bảo đảm yêu cầu.

Cùng với đó, vẫn còn các vi phạm kỷ luật thời gian hành chính như: Hiện tượng đi muộn, về sớm, làm việc cá nhân; cá biệt một số còn sử dụng rượu, bia trong giờ hành chính, buổi trưa trong các ngày làm việc; vi phạm giao thông; một số cán bộ, công chức, viên chức vi phạm kỷ luật, kỷ cương, đạo đức công vụ trong thực thi nhiệm vụ, tạo dư luận không tốt trong xã hội. 

 Nguyên nhân chủ yếu của tình trạng trên chủ yếu do: Nhận thức, ý thức, trách nhiệm của một số cán bộ, công chức, viên chức, trong đó có cán bộ lãnh đạo, quản lý chấp hành các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy chế làm việc còn chưa nghiêm, chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính, thực thi công vụ chưa thường xuyên; việc xử lý các trường hợp thiếu trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ trong cơ quan, đơn vị, địa phương thuộc quyền quản lý còn chưa cương quyết, triệt để.

Để nghiêm túc chấn chỉnh ngay tình trạng trên, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ và văn hóa công sở, nâng cao trách nhiệm trong xử lý công việc, hiệu lực, hiệu quả trong công tác chỉ đạo, điều hành, khắc phục tình trạng 2 đùn đẩy, né tránh trách nhiệm trong giải quyết công việc, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị của tỉnh trong thời gian tới, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức Đảng, Chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, cơ quan, đơn vị, lực lượng vũ trang từ tỉnh đến cơ sở tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt đầy đủ, sâu rộng và tổ chức thực hiện nghiêm túc các chủ trương, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, của tỉnh về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, xây dựng và thực hiện đạo đức công vụ, văn hóa công sở.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Ninh cũng yêu cầu kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá"...; Thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết số 71-NQ/TU, ngày 29/8/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Bắc Ninh đến năm 2030, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững. 

"Người đứng đầu cấp ủy, Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, đơn vị trước hết phải gương mẫu tự giác đi đầu, thực hiện văn hóa công sở; thực hiện nghiêm túc trách nhiệm cá nhân trong chỉ đạo, chủ trì, tham dự các cuộc họp; tiếp tục thực hiện nghiêm túc, nền nếp việc báo cáo Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND tỉnh khi đi công tác ngoại tỉnh và nước ngoài theo quy định" - Chỉ thị nêu rõ. 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Ninh yêu cầu cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động tiếp tục đổi mới lề lối làm việc theo hướng chuyên nghiệp, trách nhiệm, minh bạch, hiệu quả; giao tiếp, ứng xử chuẩn mực, vì nhân dân, doanh nghiệp phục vụ; ngăn chặn các biểu hiện nhũng nhiễu trong thực thi công vụ. Nâng cao ý thức, cầu thị trong học tập, tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống. Thực hiện cần, kiệm, liêm, chính, trung thực, giản dị, thẳng thắn, chân thành, đoàn kết, thật lòng trong công tác và các hoạt động xã hội.

Tuyệt đối không vi phạm các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chế làm việc của cơ quan, đơn vị; chấp hành đúng thời gian, hiệu quả làm việc; không sa vào các tệ nạn xã hội; không làm việc cá nhân trong giờ hành chính; gương mẫu, đi đầu thực hiện nghiêm Nghị quyết số 87-NQ/TU, ngày 15/3/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng “Tỉnh an toàn giao thông”; không sử dụng đồ uống có cồn trong giờ hành chính và buổi trưa của ngày làm việc, ngày trực; hút thuốc lá đúng nơi quy định...

Các Đảng đoàn, Ban cán sự Đảng, các Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, thủ trưởng các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị từ tỉnh đến cơ sở phổ biến, quán triệt Chỉ thị đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang trong tỉnh; căn cứ chức năng, nhiệm vụ đề ra nội dung cụ thể, quản lý chặt chẽ theo thẩm quyền, đảm bảo đúng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước và của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; nội quy, quy chế của các cơ quan, đơn vị. 

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện vi phạm để xử lý hoặc kiến nghị xử lý nghiêm minh, nhằm giữ vững kỷ cương, kỷ luật hành chính, đạo đức công vụ và văn hóa công sở. Người đứng đầu cấp ủy, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương chịu trách nhiệm trước Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh nếu để cán bộ, đảng viên, người lao động vi phạm.

Trước đó, ngày 22/11/2023 có bài viết "Lãnh đạo sở ở Bắc Ninh 7 ngày đi chơi golf trong giờ hành chính 3 lần" phản ánh việc Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Ninh dành 2 đến 3 ngày trong một tuần đi đánh golf và đều trong giờ làm việc.

Liên quan tới vụ việc này, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn đã ký văn bản về xử lý thông tin báo chí phản ánh việc lãnh đạo ở Bắc Ninh đi chơi golf trong giờ hành chính. Về việc này, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang yêu cầu UBND tỉnh Bắc Ninh kiểm tra thông tin báo chí phản ánh, xử lý nghiêm vi phạm (nếu có) để đảm bảo kỷ luật, kỷ cương hành chính; báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả trước ngày 30/11/2023.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem