Chủ đề nóng

Bắc Thơm 7

  • Cấy lúa Đài thơm 8, nông dân chỉ sợ không có đủ thóc bán

    Cấy lúa Đài thơm 8, nông dân chỉ sợ không có đủ thóc bán

    Là giống lúa bản quyền của Công ty CP Tập đoàn Giống cây trồng Việt Nam (Vinaseed), Đài Thơm 8 đã khẳng định những ưu điểm về sức chống chịu sâu bệnh, năng suất cao, chất lượng gạo ngon, thích nghi rộng... Giống lúa này có thể thay thế các giống lúa đã bị thoái hóa như Bắc Thơm 7. Đó là khẳng định của đa số đại biểu là cán bộ Phòng Nông nghiệp các huyện của tỉnh Hưng Yên trong chuyến khảo sát thực tế vừa qua.