Chủ đề nóng

bắt phó tổng giám đốc ngân hàng

  • Bắt nguyên Phó Tổng giám đốc Ocean Bank

    Bắt nguyên Phó Tổng giám đốc Ocean Bank

    Ông Nguyễn Văn Hoàn - nguyên Phó Tổng giám đốc Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đại Dương (Ocean Bank) bị bắt về tội danh “Vi phạm các quy định cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”.