Chủ đề nóng

bầu cử Quốc hội khóa XIII

  • Hết thời “quân xanh - quân đỏ”  trong bầu cử Quốc hội
    "Ở kỳ bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XIII, nhiều khi số lượng, cơ cấu dự kiến ban đầu sau khi bầu thì trúng, nhưng không thiếu những yếu tố bất ngờ ngoài dự kiến" - ông Nguyễn Túc - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã nói như vậy khi trao đổi với NTNN/Dân Việt.