Chủ đề nóng

bé 3 tuổi rơi từ tòa nhà cao tầng

  • Khẩn: Đề nghị rà soát, đảm bảo an toàn cho trẻ em

    Khẩn: Đề nghị rà soát, đảm bảo an toàn cho trẻ em

    Các bộ, ngành, đoàn thể và các địa phương cần rà soát các quy định và việc thực hiện các tiêu chuẩn, tiêu chí an toàn cho trẻ em tại gia đình, cộng đồng, trường học, công trình xây dựng, khu chung cư, nhà cao tầng.