Chủ đề nóng

Bị kiểm toán “tuýt còi”, Quảng Nam đề nghị bãi bỏ nghị quyết về hỗ trợ quản lý, bảo vệ rừng lưu vực thủy điện

Trương Hồng Thứ sáu, ngày 05/05/2023 13:26 PM (GMT+7)
Aa Aa+
Sau khi có kết luận của Kiểm toán Nhà nước, Thường trực HĐND tỉnh Quảng Nam thống nhất chủ trương tạm dừng triển khai thực hiện nghị quyết số 38 của HĐND tỉnh quy định mức chi hỗ trợ công tác quản lý, bảo vệ rừng tự nhiên trong các lưu vực thủy điện trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022-2025.
Bình luận 0

Sáng ngày 5/5, tại kỳ họp 14, HĐND tỉnh Quảng Nam khóa X nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã xem xét, cho ý kiến về việc bãi bỏ Nghị quyết số 38/2021/NQ-HĐND ngày 08/12/2021 (gọi là nghị quyết số 38) của HĐND tỉnh về quy định mức chi hỗ trợ công tác quản lý, bảo vệ rừng tự nhiên trong các lưu vực thủy điện trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022 - 2025.

Bị Kiểm toán “tuýt còi”, Quảng Nam đề nghị bãi bỏ nghị quyết về hỗ trợ quản lý, bảo vệ rừng lưu vực thủy điện - Ảnh 1.

Tại kỳ họp 14 HĐND tỉnh Quảng Nam khóa X nhiệm kỳ 2021 - 2026 xem xét, cho ý kiến về việc bãi bỏ Nghị quyết số 38/2021/NQ-HĐND ngày 08/12/2021 của HĐND tỉnh về quy định mức chi hỗ trợ công tác quản lý, bảo vệ rừng tự nhiên trong các lưu vực thủy điện trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022 - 2025. Ảnh: T.H

Theo đó, kết quả thực hiện và đề xuất hướng xử lý theo kết luận của Kiểm toán Nhà nước đối với nghị quyết số 38 về quy định mức chi hỗ trợ công tác quản lý, bảo vệ rừng tự nhiên trong các lưu vực thủy điện trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022 – 2025.

Tại kỳ họp này, UBND tỉnh Quảng Nam đã có tờ trình 2618 trình HĐND tỉnh đề nghị ban hành Nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết số 38/2021/NQ-HĐND ngày 08/12/2021 của HĐND tỉnh.

Theo tờ trình, thực hiện thông báo số 04/TB-HĐND ngày 20/02/2023 của HĐND tỉnh về việc kết luận phiên họp Thường trực HĐND tỉnh tháng 2/2023. Theo đó, sau khi có kết luận của Kiểm toán Nhà nước, Thường trực HĐND tỉnh thống nhất chủ trương tạm dừng triển khai thực hiện nghị quyết số 38 quy định mức chi hỗ trợ công tác quản lý, bảo vệ rừng tự nhiên trong các lưu vực thủy điện trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022-2025 và đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan chuyên môn kiểm tra, rà soát, hoàn chỉnh các hồ sơ, thủ tục liên quan, báo cáo cấp có thẩm quyền để cho ý kiến trước khi trình HĐND tỉnh tại kỳ họp chuyên đề tháng 3/2023 xem xét, xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Trong đó lưu ý, đối với các chế độ chính sách có tính chất tiền lương, tiền công, phụ cấp phải báo cáo xin ý kiến của Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ, Bộ LĐTBXH, các bộ quản lý ngành, lĩnh vực trực tiếp theo quy định tại khoản 3 Điều 21 Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định.

Sau khi kiểm tra, rà soát, UBND tỉnh đã có báo cáo số 50/BCUBND ngày 15/3/2023 về kết quả thực hiện và đề xuất hướng xử lý theo kết luận của Kiểm toán Nhà nước đối với nghị quyết số 38 và Tờ trình số 1533/TTr-UBND ngày 20/3/2023 đề nghị HĐND tỉnh ban hành nghị quyết bãi bỏ nghị quyết số 38.

Bị Kiểm toán “tuýt còi”, Quảng Nam đề nghị bãi bỏ nghị quyết về hỗ trợ quản lý, bảo vệ rừng lưu vực thủy điện - Ảnh 2.

Lực lượng kiểm lâm Quảng Nam trong một lần băng rừng, lội suối kiểm tra công tác bảo vệ rừng trên địa bàn. Ảnh CTV

"Nguyên nhân đề nghị bãi bỏ là do nghị quyết số 38 chưa đảm bảo về nội dung và cơ sở pháp lý, cụ thể như: Về cơ sở pháp lý trong quá trình xây dựng nghị quyết số 38 chưa đảm bảo thủ tục lấy ý kiến của Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ và Bộ LĐTBXH theo quy định tại khoản 3 Điều 21 Nghị định 163/2016/NĐ-CP (Theo báo cáo kết luận của Kiểm toán Nhà nước ban hành kèm theo Công văn số 819/KTNN-TH ngày 28/12/2022).

Việc không thực hiện lấy ý kiến của các bộ theo quy định là do tại thời điểm xây dựng nghị quyết, UBND tỉnh nhận thấy việc hỗ trợ kinh phí quản lý bảo vệ rừng để chủ rừng hợp đồng với lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng không phải là hỗ trợ có tính chất tiền lương, tiền công nên không thực hiện việc lấy ý kiến của Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ và Bộ LĐTBXH theo quy định tại khoản 3 Điều 21 Nghị định 163/2016/NĐ-CP...", tờ trình nhấn mạnh.

Bị Kiểm toán “tuýt còi”, Quảng Nam đề nghị bãi bỏ nghị quyết về hỗ trợ quản lý, bảo vệ rừng lưu vực thủy điện - Ảnh 3.

Lực lượng bảo vệ rừng ở Quảng Nam. Ảnh: CTV

Cũng theo tờ trình của UBND tỉnh Quảng Nam, đối với phạm vi điều chỉnh và mức hỗ trợ, nghị quyết số 38 xây dựng trong thời điểm các cơ chế, chính sách của Trung ương về lâm nghiệp chưa được ban hành (căn cứ dự thảo nghị định lần 2 của Chính phủ về chính sách đầu tư bảo vệ và phát triển rừng, chế biến và thương mại lâm sản trong lâm nghiệp đã dự kiến đơn giá bảo vệ rừng là 500.000 đồng/ha/năm).

Vì vậy, phạm vi điều chỉnh chỉ quy định đối với rừng tự nhiên trong các lưu vực thuỷ điện được chủ rừng tự quản lý bảo vệ theo hình thức hợp đồng bảo vệ rừng và mức hỗ trợ đảm bảo mức 500.000 đồng/ha/năm; không điều chỉnh phần diện tích ngoài lưu vực thủy điện khi các cơ chế, chính sách về bảo vệ rừng được ban hành và có định mức thấp hơn 500.000 đồng/ha/năm.

Tuy nhiên, trong năm 2022 các địa phương, đơn vị không sử dụng kinh phí hỗ trợ của tỉnh để thực hiện nghị quyết số 38 với lý do đơn giá dịch vụ môi trường rừng tại các lưu vực thủy điện trên địa bàn tỉnh sau khi điều tiết tăng vượt mức 500.000 đồng/ha/năm so với kế hoạch (năm 2022, lưu vực có đơn giá thấp nhất đạt mức 718.000 đồng/ha/năm).

Nay, theo đề nghị của Ban Dân tộc HĐND tỉnh tại buổi làm việc với Sở NNPTNT vào ngày 19/4/2023 về việc bổ sung nội dung thẩm định của Sở Tư pháp đối với hồ sơ bãi bỏ Nghị quyết số 38/2021/NQ-HĐND, UBND tỉnh đã hoàn thiện hồ sơ và kính đề nghị HĐND tỉnh xem xét, ban hành Nghị quyết bãi bỏ nghị quyết số 38 và thống nhất cho phép UBND tỉnh được nghiên cứu xây dựng lại cơ chế mới phù hợp với quy định pháp luật.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem