Chủ đề nóng

bia đá cổ

  • Bia đá cổ của người Viking được giải mã, báo hiệu ngày tận thế đang đến?

    Bia đá cổ của người Viking được giải mã, báo hiệu ngày tận thế đang đến?

    Những dòng chữ bí ẩn trên tấm bia đá cổ Rok Runestone đã gây “đau đầu” cho các nhà khảo cổ trong suốt nhiều thế kỉ. Gần đây, những dòng chữ này đã được giải mã, đưa ra lời tiên tri “lạnh người” về ngày tận thế.
  • Bí ẩn 18 pho tượng chùa Tây Phương

    Bí ẩn 18 pho tượng chùa Tây Phương

    Giữa một dải đất bằng xứ Đoài, nay là ngoại thành Hà Nội, lại nổi lên một ụ đất khổng lồ, được gọi là Câu Lâu... từ xa xưa được chọn làm chốn thiền tự. Trong ngôi chùa cổ, có Bảo vật Quốc gia được coi là bí ẩn: 18 pho tượng La Hán chùa Tây Phương.