Chủ đề nóng

bồi thường danh dự

  • Thắng kiện, nguyên Giám đốc được bồi thường danh dự
    Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương chấp nhận thanh toán trả ông Đào Quang Trường - nguyên Giám đốc Điện lực thành phố Hải Dương gần 33 triệu đồng, chấp nhận một phần yêu cầu khiếu kiện bồi thường khoản tiền tổn thất tinh thần đối với ông Trường gần 15 triệu đồng...