Chủ đề nóng

cách nhận biết táo trung quốc

  • Cách phân biệt táo Trung Quốc và táo Việt Nam

    Cách phân biệt táo Trung Quốc và táo Việt Nam

    Trên thực tế, hầu hết người bán hàng không một ai nhận loại táo mà mình đang bán là táo Trung Quốc. Vì khi nói như vậy khách hàng sẽ bỏ chạy, không mua nữa. Vậy cần dựa trên những đặc điểm nào để phân biệt được táo sạch không hóa chất và táo Trung Quốc?