Chủ đề nóng

chiến dịch mùa xuân 1975

  • Điều tiếc nuối nhất của Tướng Phạm Xuân Thệ

    Điều tiếc nuối nhất của Tướng Phạm Xuân Thệ

    "Điều tiếc nuối nhất của tôi là trong các trận đánh, với vai trò là cán bộ chỉ huy mình còn nhiều khiếm khuyết, để cho đồng chí đồng đội hy sinh nhiều quá" - Trung tướng Phạm Xuân Thệ, nguyên Tư lệnh Quân khu 1; người đã dẫn độ Tổng thống Dương Văn Minh, từ Dinh Độc lập tới Đài phát thanh Sài Gòn để tuyên bố đầu hàng vô điều kiện - chia sẻ với phóng viên Dân Việt.