Chủ đề nóng

chốt phương án tính thuế uber

  • Chốt phương án tính thuế với taxi Uber

    Chốt phương án tính thuế với taxi Uber

    Vụ trưởng, Phó trưởng Ban thường trực Ban cải cách và Hiện đại hóa, Tổng cục Thuế Nguyễn Quang Tiến cho biết, cơ quan thuế đã “chốt” phương án tính thuế đối với dịch vụ taxi Uber (dịch vụ vận tải hành khách ứng dụng công nghệ mạng để điều hành) để trình Bộ Tài chính xem xét.