Chủ đề nóng

chủ đạo

  • Đại tướng Lê Đức Anh và câu chuyện về sự tình nghĩa, chu đáo

    Đại tướng Lê Đức Anh và câu chuyện về sự tình nghĩa, chu đáo

    Theo Trung tướng Nguyễn Mạnh Đẩu, nguyên Chính ủy Tổng cục Kỹ thuật, nguyên Cục trưởng Cục Chính sách, Bộ Quốc phòng, ông có điều kiện gần gũi Đại tướng, nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh cả trong công việc và trong mối quan hệ gia đình. Một trong những nét nổi bật của ông là sự chu đáo.
  • Người Raglai giữ “hồn” mã la

    Người Raglai giữ “hồn” mã la

    Cũng giống như hầu hết các dân tộc khác ở Tây Nguyên, đời sống văn hoá và tín ngưỡng của người Raglai tại 2 huyện Khánh Sơn, Khánh Vĩnh (Khánh Hoà) luôn có sự gắn bó máu thịt với âm nhạc, trong đó âm nhạc cồng chiêng luôn giữ vị trí chủ đạo. Người Raglai không dùng cồng mà chỉ dùng chiêng và họ gọi nhạc cụ này là mã la.