Chủ đề nóng

90 năm Xô Viết Nghệ Tĩnh

  • Xô Viết Nghệ Tĩnh là niềm tự hào, kiêu hãnh, hun đúc sức mạnh xứ Nghệ

    Xô Viết Nghệ Tĩnh là niềm tự hào, kiêu hãnh, hun đúc sức mạnh xứ Nghệ

    Xô Viết Nghệ Tĩnh là thiên anh hùng ca bất diệt trong chương đầu "pho sử bằng vàng" của Đảng Cộng sản Việt Nam, tiêu biểu khí phách anh hùng của dân tộc Việt Nam và quê hương xứ Nghệ. Tinh thần đó mãi vẫn vẹn nguyên trong công cuộc đổi mới và hội nhập, xây dựng quê hương Bác Hồ kính yêu.