Chủ đề nóng

Cáp treo trong đô thị: Nên hay không?

  • Cáp treo đô thị: Không hiệu quả bằng xe buýt

    Cáp treo đô thị: Không hiệu quả bằng xe buýt

    Nguyên Hiệu trưởng Đại học Xây dựng Hà Nội - PGS.TS Nguyễn Văn Hùng cho rằng, nếu đặt vấn đề xây dựng cáp treo đô thị ở Việt Nam cần phải tính ngay đến vấn đề tĩnh không.