Chủ đề nóng

Chính sách Thuế mới nhất

  • Đẩy mạnh kiểm tra, giám sát kê khai thuế
    Cơ quan chức năng sẽ tiếp tục đẩy mạnh kiểm tra, giám sát kê khai thuế của người nộp thuế, tập trung kiểm tra, rà soát các tờ khai, tập trung vào các lĩnh vực kinh doanh tiềm ẩn rủi ro, đồng thời đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý hoàn thuế giá trị gia tăng.