Chủ đề nóng

Chứng minh thư 12 số

  • Chấm dứt chứng minh nhân dân 9 số

    Chấm dứt chứng minh nhân dân 9 số

    Bộ Công an không có chủ trương dừng cấp chứng minh nhân dân (CMND) 12 số mà việc này tiếp tục triển khai, đến năm 2020 sẽ cấp toàn bộ CMND mới trên cả nước.