Chủ đề nóng

Hội nghị tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2013-2020

  • Phát huy những nhân tố tích cực trong đấu tranh, phòng chống tham nhũng

    Phát huy những nhân tố tích cực trong đấu tranh, phòng chống tham nhũng

    Vừa qua, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng do ông Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, thành viên Ban Chỉ đạo, làm Trưởng đoàn đã có cuộc làm việc với Đảng đoàn TƯ Hội Nông dân Việt Nam về công tác phòng, chống tham nhũng 2020.