Chủ đề nóng

chuyển đổi thẻ ATM

  • Lo ngại mất an toàn, ngân hàng sẽ chuyển đổi 70 triệu thẻ ATM sang thẻ chip

    Lo ngại mất an toàn, ngân hàng sẽ chuyển đổi 70 triệu thẻ ATM sang thẻ chip

    Theo thông tin mới đây từ Ngân hàng Nhà nước (NHNN), việc triển khai thí điểm Bộ tiêu chuẩn thẻ chip nội địa (ATM) đang rất thuận lợi và dự kiến Bộ tiêu sẽ sớm được ban hành để áp dụng rộng rãi trên toàn quốc. Như vậy, đến năm 2020 sẽ cón hơn 70 triệu thẻ ATM được chuyển đổi từ thẻ từ sang thẻ chip.
  • Hàng chục triệu thẻ ATM phải chuyển đổi

    Hàng chục triệu thẻ ATM phải chuyển đổi

    Toàn bộ thẻ ghi nợ nội địa (ATM) do các ngân hàng thương mại Việt Nam phát hành sẽ phải chuyển đổi từ thẻ từ sang thẻ chip theo đề án của Ngân hàng Nhà nước