Chủ đề nóng

cơ cấu lại thời hạn trả nợ

  • Chính thức sửa đổi Thông tư 01, áp dụng lộ trình trích lập dự phòng 3 năm

    Chính thức sửa đổi Thông tư 01, áp dụng lộ trình trích lập dự phòng 3 năm

    NHNN vừa ban hành Thông tư 03/2021/TT-NHNN ngày 02/04/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 01/2020/TT-NHNN ngày 13/3/2020 quy định về viêc TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, phí, giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ khách hàng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 17/5/2021.