Chủ đề nóng

cổ lai hi

  • Nữ lễ tân 70 tuổi

    Nữ lễ tân 70 tuổi

    Bà để lại cho tôi ấn tượng đặc biệt trong ngày đầu tiên tôi tới Singapore tham dự khoá học kéo dài ba tháng ở đảo quốc này.